Menjaga aset telekomunikasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Merah Putih tetap berkibar di nusantara.